Joukkuekuvia

Henkilöt vas. Kari Mattinen, Marjatta Pesonen (Lind), Sirpa Korhonen (Tanskanen), Heikki Kaartinen ja Jorma Rautio.
Henkilöt vas. Riitta Saukkonen, Risto Myllyniemi, Saija Ahmaoja, Tapio Rauhala ja Henry Hannula.